sad mac

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مک اینتاش عمگین تصویری از کامپیوتر مک اینتاش که یک اشکال سخت افزاری را در دستگاه اعلام می کند . و در نتیجه نمی تواند راه اندازی را به پایان برساند . عددی که در زیر تصویر نوشته شده . یادداشت کنید و پس از خاموش کردن کامپیوتر مطمئن شوید که تمام کابلها درست هستند. دوباره کامپیوتر را راه اندازی کنید . اگر تصویر غمناک کامپیوتر مک اینتاش دوباره ظاهر شد . به تعمیرکار اطلاع دهید .

معنی یا پیشنهاد شما