sachet

/sæˈʃeɪ//ˈsæʃeɪ/

معنی: عنبرچه
معانی دیگر: (کیسه یا بالشتک که در آن پودر خوشبو می ریزند) عنبرچه، عنبرینه، شمامه، پودر خوشبو (که در کیسه می ریزند)، بالشتک یا کیسه کوچکی که دران عطر خوشبومیریزند ودر لباس می گذارند
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a small bag or pouch filled with scented powder, dried flowers, or herbs, to be tucked into drawers or closets to impart fragrance to clothing.

جمله های نمونه

1. There was a sachet of shampoo in the bathroom.
[ترجمه ترگمان]یه مشت شامپو تو دستشویی بود
[ترجمه گوگل]یک شامپو در حمام وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her nightdresses were neatly folded, with a lavender sachet between each.
[ترجمه ترگمان]پیراهنش مرتب تا شده بود و بین هر کدام یک sachet بنفش روشن بود
[ترجمه گوگل]کت و شلوار او به طور مرتب با هم قرار گرفته است، با یک کیسه اسطوخودوس بین هر یک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That is why the sachet I have sent you is so important.
[ترجمه ترگمان]برای همینه که the که برات فرستادم خیلی مهمه
[ترجمه گوگل]به همین دلیل است که مقداری که من به شما فرستادم بسیار مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Each pack contains six sachets of soluble granules which mix with water to make pleasant citrus flavour drinks.
[ترجمه ترگمان]هر گروه شامل شش sachets از دانه های محلول در آب است که با آب مخلوط می شوند تا طعم شیرین مرکبات را تولید کنند
[ترجمه گوگل]هر بسته حاوی شش دسته گلوله های محلول است که با آب مخلوط می شوند تا نوشیدنی های عطر و طعم مرکبات خوشایند داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Special sachets of aquatic plant fertilizer are currently available which can be merely pushed into the container beside the plants.
[ترجمه ترگمان]sachets ویژه ای از کود گیاهی گیاهان آبی در حال حاضر موجود هستند که تنها می توانند به داخل ظرف در کنار گیاهان هل داده شوند
[ترجمه گوگل]گروه های ویژه ای از کود آبی موجود در حال حاضر در دسترس هستند که می توانند به راحتی به داخل ظرف در کنار گیاهان تحت فشار قرار گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Single rupee sachets comprise about 70 per cent of the company's shampoo sales.
[ترجمه ترگمان]sachets واحد روپیه حدود ۷۰ درصد از فروش شامپو این شرکت را تشکیل می دهد
[ترجمه گوگل]یک بسته بندی روپیه تنها 70 درصد از فروش شامپو شرکت را تشکیل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The sachets can be frozen individually or in sheets for use in cooling boxes.
[ترجمه ترگمان]The می توانند به صورت جداگانه یا به طور جداگانه برای استفاده در جعبه های سرد یخ زده شوند
[ترجمه گوگل]این دسته بندی ها را می توان بصورت منفرد یا ورق برای استفاده در جعبه های خنک کننده یخ زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The sachets of white pills were locked away in the school secretary's cupboard.
[ترجمه ترگمان]قرص قرص های سفید در کابینت مدرسه محبوس شده بودند
[ترجمه گوگل]گروه های قرص سفید در صندوق دبیرخانه مدرسه قفل شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Living sachet, censer for the bedroom.
[ترجمه ترگمان]sachet زنده، censer برای اتاق خواب
[ترجمه گوگل]کیسه زندگی، سانسور برای اتاق خواب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. As the symbol of folklore, Qingyang sachet reflects the inside mind and inspirit of Han nationality.
[ترجمه ترگمان]به عنوان نماد فولکلور، Qingyang sachet منعکس کننده ذهن و inspirit (هان)قوم هان (هان)است
[ترجمه گوگل]کیسه ای Qingyang به عنوان نماد فرهنگ عامه، نشان دهنده ذهن و ذهنیت هان ملیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. My lover is to me a sachet of myrrh resting between my breasts.
[ترجمه ترگمان]عشق من یک sachet از صمغ بود که بین سینه های من قرار گرفته بود
[ترجمه گوگل]عاشق من برایم یک قاشق مرغ است که بین سینه هایم استراحت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Inside sachet places the fruit of a medicinal cornel wears, but also has inserts in on.
[ترجمه ترگمان]در داخل sachet، میوه a دارویی به تن دارد، اما داخلی نیز وارد می شود
[ترجمه گوگل]درون کیسه ای میوه ای از یک گلدان دارویی را می پوشاند، اما در داخل نیز قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. For coffee in Chile means a sachet of Nescafe and tepid water producing a lumpy gloop of extraordinary vileness.
[ترجمه ترگمان]برای قهوه در شیلی، به معنی یک کیسه نیو نسکافه و آب ولرم است که از فساد و شرارت فوق العاده ای برخوردار است
[ترجمه گوگل]برای قهوه در شیلی به معنای کیسه ای از Nescafe و آب پرتقال است که یک گلدان خالص از خلط فوق العاده ای را تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Girls flowers, to pick Law, to fill a Sachet, really busy, the atmosphere is extremely active.
[ترجمه ترگمان]دختران برای انتخاب قانون، برای پر کردن یک sachet، واقعا مشغول هستند، اتمسفر بسیار فعال است
[ترجمه گوگل]دختران گل، انتخاب قانون، برای پر کردن ساقه، واقعا مشغول است، جو بسیار فعال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عنبرچه (اسم)
sachet

به انگلیسی

• small pouch filled with fragrant material (usually placed in closets or drawers)
a sachet is a small closed plastic or paper packet, containing a small quantity of something.

پیشنهاد کاربران

ساشه
کیسه در چای و دمنوش کیسه ای. به عنوان مثال:
to enjoy the original aroma, do not leave the sachet more than 10 minutes in cup or teapot.
جهت حفظ عطر و طعم، چای کیسه ای را بیش از ده دقیقه در فنجان یا قوری نگه ندارید.
sachet ( مهندسی بسپار - مجموعة بسته بندی )
واژه مصوب: تکینه 1
تعریف: کیسه ای کوچک و دورانداختنی، معمولاً از جنس پلاستیک، محتوی مقادیری از مواد غذایی یا بهداشتی یا دارویی، در حد یک بار مصرف
کیسه تک وعده ای ( نمک یا شکر یا مربایا عسل )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما