برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

system integration

system integration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
یکپارچگی سیستم(ها)/سامانه(ها)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی system integration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )