برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1457 100 1

symphony orchestra

/ˈsɪmfəniˈɔːrkəstrə/ /ˈsɪmfəniˈɔːkɪstrə/

معنی: هم اهنگ، ارکستر سمفونی، هم اوا
معانی دیگر: (موسیقی) ارکستر سمفونی

بررسی کلمه symphony orchestra

اسم ( noun )
• : تعریف: a large group of instrumentalists, including string, woodwind, brass, and percussion sections, that performs symphonic compositions.

واژه symphony orchestra در جمله های نمونه

1. I've got an audition for the Bournemouth Symphony Orchestra on Friday.
[ترجمه ترگمان]در روز جمعه در گروه Orchestra سمفونیک \"Bournemouth\" انتخاب شدم
[ترجمه گوگل]من جمعه برای ارکستر سمفونیک بورنموث امتحان کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She's a cellist in the City of Birmingham Symphony Orchestra.
[ترجمه ترگمان]او یک نوازنده ویولن در شهر ارکست سمفونی بیرمنگام است
[ترجمه گوگل]او یک ارکستر ارکستر سمفونیک شهر بیرمنگام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The BBC Symphony Orchestra played with great panache.
[ترجمه ترگمان]ارکستر سمفونیک بی‌بی‌سی با panache بزرگ بازی کرد
[ترجمه گوگل]ارکستر سمفونی بی بی سی با ترس و وحشت بزرگ بازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The London Symphony Orchestra broadcasts every Sunday on London Station.
[ترجمه ترگمان]ارکستر سمفونیک لندن هر یکشنبه در ایستگاه لندن پخش می‌شود
[ترجمه گوگل]ارکستر سمفونی لندن هر روز یکشنبه در ایستگاه لندن پخش م ...

مترادف symphony orchestra

هم اهنگ (اسم)
symphony orchestra
ارکستر سمفونی (اسم)
philharmonic , symphony orchestra
هم اوا (صفت)
symphonious , symphony orchestra

معنی کلمه symphony orchestra به انگلیسی

symphony orchestra
• group of musicians who play long musical compositions together on a collection of many different instruments (usually including string, wind and percussion instruments)
• a symphony orchestra is a large orchestra that plays classical music.

symphony orchestra را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی symphony orchestra
کلمه : symphony orchestra
املای فارسی : سمفونی ارکسترا
اشتباه تایپی : سغئحاخدغ خقزاثسفقش
عکس symphony orchestra : در گوگل

آیا معنی symphony orchestra مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران