برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

swimming costume

بررسی کلمه swimming costume

اسم ( noun )
• : تعریف: a British word for a garment worn for swimming.

واژه swimming costume در جمله های نمونه

1. I felt a bit self-conscious in my swimming costume.
[ترجمه ترگمان]در لباس شنا خود را کمی احساس کردم
[ترجمه گوگل]من در لباس شنا من کمی احساس خودم را احساس کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I put on my swimming costume and shorts and opened the caravan door.
[ترجمه ترگمان]لباس شنا و شلوارک به تن کردم و در کاروان را باز کردم
[ترجمه گوگل]من روی صندل و شلوارهای من قرار دادم و درب کاروان را باز کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She looks blummin beautiful in that swimming costume.
[ترجمه ترگمان]او در آن لباس شنا بسیار زیبا به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]او در این لباس شنا بسیار زیبایی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I pull on my swimming costume, leaving shoes behind, picking up a towel.
[ترجمه ترگمان]لباس شنا را پوشیدم و کفش را پشت سرم گذاشتم و یک حوله برداشتم
[ترجمه گوگل]لباس من را بپوشم، کفش ها را ترک می کنم، حوله را برداشتم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه swimming costume به انگلیسی

swimming costume
• a swimming costume is a tight-fitting piece of clothing that a woman wears when she goes swimming.

swimming costume را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامی
مایو
مهدی شایسته
لباس شنا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی swimming costume مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )