برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

sweet of somebody

sweet of somebody را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریو
مهربان بودن با یک نفر
کامیار نوبختی
Sweet of somebody=kind of somebody
E.g
That's sweet of you
این از محبت شماست
fantilai
در مواردی~~

《That's sweet of you 》
《شما لطف میکنین》
رضا حیدری
از لطف کسی بودن , از محبت کسی بودن

# It was sweet of you to help me
# It was sweet of him to offer to help
# It was sweet of you to send me a card

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی sweet of somebody مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )