برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

sweet nothings


(عامیانه) حرف های عاشقانه، راز و نیاز

بررسی کلمه sweet nothings

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: (informal) whispered, often nonsense words or phrases of affection, such as those exchanged by lovers.

معنی کلمه sweet nothings به انگلیسی

sweet nothings
• if someone whispers sweet nothings in your ear, they quietly say nice, loving, and rather flattering things to you.

sweet nothings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
حرف هاي عاشقانه خودماني

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sweet nothings

کلمه : sweet nothings
املای فارسی : سوییت نتهینگس
اشتباه تایپی : سصثثف دخفاهدلس
عکس sweet nothings : در گوگل

آیا معنی sweet nothings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )