برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

sweepstake

واژه sweepstake در جمله های نمونه

1. Sweepstakes winners will enjoy a week-long stay in luxury accommodations in Las Vegas.
[ترجمه ترگمان]برندگان Sweepstakes از اقامت یک هفته‌ای در مکان‌های لوکس در لاس وگاس بهره‌مند خواهند شد
[ترجمه گوگل]برندگان مسابقات از یک هفته اقامت در لوکس در لاس وگاس لذت خواهند برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Could it be one of those sweepstakes enticements that would bury me under a dune of unwanted magazines?
[ترجمه ترگمان]آیا ممکن بود یکی از آن sweepstakes باشد که مرا زیر یک تپه شنی ناخواسته دفن کند؟
[ترجمه گوگل]آیا می تواند یکی از آن انگیزه های رقصنده باشد که من را در یک مجتمع مجلات ناخواسته دفن کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The gap leaves both sides in the presidential sweepstakes with a strategic choice.
[ترجمه ترگمان]این فاصله هر دو طرف در انتخابات ریاست‌جمهوری با یک انتخاب استراتژیک ترک می‌شود
[ترجمه گوگل]این اختلاف از هر دو طرف در مسابقات ریاست جمهوری با انتخاب استراتژیک برگزار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Clare felt as if she had won a sweepstake.
...

معنی کلمه sweepstake به انگلیسی

sweepstake
• horse race or other competition in which all participants contribute to a prize that is later awarded to one or more winners, lottery, random drawing
• a sweepstake is a method of gambling in which each person is given the name of a horse in a race and pays a small amount of money. the person who has the winning horse's name wins the money.

sweepstake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامران بهمنی
قرعه کشی تبلیغاتی
برنامه ای که در آن برای تبلیغ کالایی از مردم دعوت می شود به رایگان در قرعه کشی شرکت کنند تا توجهشان به آن کالا جلب شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی sweepstake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )