برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

swaggerer

/ˈswæɡərər/ /ˈswæɡərə/

متکبر

معنی کلمه swaggerer به انگلیسی

swaggerer
• one who swaggers, braggart, boaster

swaggerer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی swaggerer

کلمه : swaggerer
املای فارسی : سوگگرر
اشتباه تایپی : سصشللثقثق
عکس swaggerer : در گوگل

آیا معنی swaggerer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )