برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

surroundings

/səˈrɑʊnd.ɪŋz/ /səˈrɑʊnd.ɪŋz/

معنی: مجاورت، محیط
معانی دیگر: دوروبر

بررسی کلمه surroundings

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: all the things around you; environment.

- They live in poor surroundings.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها در محیط اطراف زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل] آنها در محیط ضعیف زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه surroundings در جمله های نمونه

1. he was oblivious of his surroundings
توجهی به محیط خود نداشت.

2. buildings should be integrated with their surroundings
باید ساختمان‌ها را با محیط آنها تلفیق کرد.

3. he was an adaptable person and soon got used to the new surroundings
آدم انعطاف‌پذیری بود و به زودی به محیط جدید خو گرفت.

4. We are averse to such noisy surroundings.
[ترجمه ترگمان]ما با چنین محیط پر سر و صدایی مخالف هستیم
[ترجمه گوگل]ما در برابر چنین محیط پر سر و صدا مخالف هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He switched on the light and examined his surroundings.
[ترجمه ترگمان]چراغ را روشن کرد و محیط اطرافش را بررسی کرد
[ترجمه گوگل]او نور را روشن کرد و محیط اطرافش را بررسی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He didn't pay much attention to his surroundings.
[ترجمه ترگمان]او توجهی به محیط اطرافش نکرد
[ترجمه گوگل]او توجه زیادی به محیط اطراف نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف surroundings

مجاورت (اسم)
abutment , proximity , vicinity , presence , neighborhood , adjacency , surroundings , contiguity , propinquity , juxtaposition , vicinage
محیط (اسم)
ambiance , environment , surroundings , setting , perimeter , circumference , ambience , sphere , periphery , entourage , circuit , milieu

معنی کلمه surroundings به انگلیسی

surroundings
• environment, environs, that which surrounds

surroundings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nika
اطراف
سیامک غلامی
گردهمایی
میثم علیزاده
Surrounding میشه اطراف، نزدیک
اما surroundings میشه محیط
ایمان حجتی
محیط اطراف
Ati
دنياي پيرامون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی surroundings
کلمه : surroundings
املای فارسی : سورروندینگس
اشتباه تایپی : سعققخعدیهدلس
عکس surroundings : در گوگل

آیا معنی surroundings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )