برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

surrounded


System.String[]

واژه surrounded در جمله های نمونه

1. creditors surrounded him
طلبکاران دورش را گرفتند.

2. police surrounded the house
پلیس خانه را محاصره کرد.

3. complete secrecy surrounded the meeting
جلسه در اختفای کامل برگزار شد.

4. he was surrounded by evil friends
دوستان بد دور او را گرفتند.

5. the area is surrounded by a labyrinth of swamps and rivers
آن ناحیه توسط مازی از مرداب و رودخانه احاطه شده است.

6. the emperor was surrounded by his magnates
امپراطور توسط کدیوران خود احاطه شده بود.

7. the fortress was surrounded by a deep moat
دژ توسط خندق ژرفی احاطه شده بود.

8. we outflanked and surrounded the enemy troops
ما از جناح قشون دشمن رد شدیم و آنها را محاصره کردیم.

9. a horseshoe of hills surrounded the city
تپه‌ها،نعل مانند دور شهر را فرا گرفته بودند.

10. the prison compound was surrounded by barbed wire
محوطه‌ی زندان با سیم خاردار محصور شده بود.

11. a bevy of village girls surrounded them
گروهی از دختران روستا دور آنها را گرفتند.

12. he shone because he was ...

مترادف surrounded

محصور (صفت)
closed , pent , besieged , restricted , surrounded
محاط (صفت)
surrounded , contained , inscribed

معنی کلمه surrounded به انگلیسی

surrounded
• encircled, inclosed
surrounded by enemies
• encircled by enemies, having enemies all around
completely surrounded
• encircled, covered on all sides

surrounded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ahmadreza
فعل گذرا:
To be or go everywhere around someone or something
پورمنصور
محاصره
لیلا
Covered around
Ali
احاطه شدن
محدثه فرومدی
surrounded = محاط، احاطه شده، محصور
surrounding = محیط، احاطه کننده، حاصر
Soroushgh97
You're surrounded شما محاصره شدین
نسیم
محاصره
patrick star
surrounded
محاصره شده
SSB 💫
احاطه شده
م.ک
معنی: محاصره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی surrounded
کلمه : surrounded
املای فارسی : سورروندد
اشتباه تایپی : سعققخعدیثی
عکس surrounded : در گوگل

آیا معنی surrounded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )