برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

surprise

/sərˈpraɪz/ /səˈpraɪz/

معنی: شگفت، حیرت، تعجب، عجب، تحیر، سرامدن، غافلگیر کردن، متعجب ساختن
معانی دیگر: شگفت زده کردن، متعجب کردن، (با عمل غیر منتظره) موجب شدن، (از کسی) در کشیدن، شگفتی، سرزده، بی خبر، ناگهانی، غیر مترقبه، (نادر) غافلگیری، مایه ی تعجب

بررسی کلمه surprise

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: surprises, surprising, surprised
(1) تعریف: to act upon (someone or something) without warning; to catch unawares.
مشابه: amaze, catch, startle

- He surprised her with an engagement ring.
[ترجمه A.A] او با یک حلقه نامزدی شگفت زده اش کرد
|
[ترجمه R.H] او را با یک حلقه ی نامزدی شگفت زده کرد
|
[ترجمه ترگمان] با حلقه نامزدی او را متعجب ساخت
[ترجمه گوگل] او با یک حلقه تعقیب او را شگفت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She hides in the closet and then surprises her little brother by jumping out when he opens it.
[ترجمه ترگمان] تو کمد قایم میشه و وقتی بازش میکنه برادر کوچیکش رو غافلگیر میکنه
[ترجمه گوگل] او در گنجه پنهان می شود و سپس برادر کوچکش را با پریدن از او باز می کند
[ترجمه شما] ...

واژه surprise در جمله های نمونه

1. surprise attack
ایلغار،حمله‌ی غافلگیرانه

2. a surprise visit
ملاقات غیر مترقبه

3. mock surprise
تعجب وانمودین

4. to surprise an admission from someone
ناگهان موجب اقرار کسی شدن

5. secure from surprise attack
مصون از حمله‌ی ناگهانی

6. to register surprise
تعجب از خود نشان دادن

7. take by surprise
1- غافلگیر کردن،مچ کسی را گرفتن 2- شگفت زده کردن

8. he has another surprise in store for us
او یک چیز شگفت‌آور دیگر برای ما در ذخیره دارد.

9. much to his surprise
با کمال تعجب او

10. zaynab sprang another surprise at us
زینب دوباره ما را شگفت‌زده کرد.

11. her eyes distended with surprise
از شدت تعجب چشمانش بیرون زد.

12. it came as no surprise to me
برایم شگفت انگیز نبود.

13. their plan of a surprise attack was foiled by bad weather
هوای بد طرح حمله‌ی غافلگیرانه‌ی آنها را نقش‌برآب کرد.

...

مترادف surprise

شگفت (اسم)
admiration , wonder , surprise , amazement , wonderment
حیرت (اسم)
bewilderment , admiration , enthusiasm , wonder , surprise , amazement , wonderment , perplexity , astonishment , consternation , delight , rapture , puzzlement , quandary
تعجب (اسم)
admiration , wonder , surprise , amazement , wonderment , marvel , amaze
عجب (اسم)
wonder , surprise , astonishment
تحیر (اسم)
bewilderment , surprise , quandary , razzle-dazzle
سرامدن (فعل)
pass , expire , surprise , come to an end , come upon
غافلگیر کردن (فعل)
surprise , nick , steal up
متعجب ساختن (فعل)
surprise , amaze , astonish

معنی عبارات مرتبط با surprise به فارسی

ایلغار، حمله ی غافلگیرانه
1- غافلگیر کردن، مچ کسی را گرفتن 2- شگفت زده کردن

معنی surprise در دیکشنری تخصصی

surprise
[حقوق] غافلگیر شدن (یا کردن) یکی از طرفین دعوی
[زمین شناسی] شاخص شگفتی
[آمار] شاخص شگفتی

معنی کلمه surprise به انگلیسی

surprise
• act of surprising; astonishment; something which startles or astonishes; unexpected event
• startle, astonish; ambush
• a surprise is an unexpected event.
• surprise is the feeling that you have when something unexpected happens.
• you use surprise to describe something that happens suddenly or unexpectedly.
• if something surprises you, you did not expect it.
• if you surprise someone, you attack them or find them when they are not expecting it.
• see also surprised, surprising.
surprise attack
• all parts of an unexpected attack until the end of the siege
surprise offensive
• surprise attack, sudden assault, unexpected onslaught
surprise party
• party that is thrown in honor of someone without his/her knowledge
by surprise
• suddenly, unexpectedly, amazingly
came as a total surprise
• was totally unexpected, was not anticipated, came like thunder from a clear sky
pleasant surprise
• good surprise, something that is both pleasant and unexpected
take by surprise
• act at an unexpected time
to my great surprise
• to my astonishment, to my amazement
took him by surprise
• surprised him
total surprise
• utter surprise, complete unexpected event
was in for a surprise
• surprise awaited him, would be surprised, would be astonished, would be amazed
was taken by surprise
• was surprised, was shocked

surprise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N8A2S
the feeling that you have when something happens that you do not expect
Momo
هیجان زده
🙂🙂
غافلگیری
حدیث ایران
اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور.
اگر فعل باشد = متعجب کردن.
محمد ولی زاده
the feeling that you have when something happens that you do not expect
صبا راد
تعجب کردن
حسن
عبارت to my surprise.زمانی که از چیزی شوکه شده اید این عبارت را ناخودآگاه به زبان می آورند به زبان عامیانه فارسی از کلمات، جلل الخالق، و یا یا صاحب وحشت، استفاده میشود
To my surprise __جلل الخالق__ یا صاحب وحشت.
افشین حاجی طرخانی
said when giving someone a surprise.
"a voice called out ‘Surprise, surprise!’ and all the lights suddenly flashed on"
said ironically when one believes that something was entirely predictable.
"we entrust you with Jason's care and, surprise surprise, you make a mess of it"
میلاد علی پور
غیر منتظره
کانون زبان ایران���
The feeling that you have when some thing happens that you do not expect
sportwoman
شگفت انگیز شدن
محدثه فرومدی
در عجب شدن
zeinab
شگفت انگیز
فرزانه
شگفت انگیز
🖤✌
غافلگیر شدن
شگفت انگیز
☻Rozhan khanjany☻
غافلگیر شدن
تعجب کردن
هیجانی شدن
اموجی شم این شکلیه😲😲😲
RN

همون سوپرایز
Kanoon
معنی the feeling that you have when something happens that you do not expect

معنی فارسی :سورپرایز

جمله :I have three surprises for ma friend s party.

من سه تا سورپرایز برای جشن دوستم دارم.
مسلم محمودی
جا خوردن(غافلگیر شدن)

مثال: he surprised
او جا خورد(غافلگیر شد)
مایا
شگفتانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی surprise

کلمه : surprise
املای فارسی : سورپرایز
اشتباه تایپی : سعقحقهسث
عکس surprise : در گوگل

آیا معنی surprise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )