برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

surface to surface


(موشک و پرتابه) زمین به زمین (یا دریا به زمین و غیره)، رویه به رویه

بررسی کلمه surface to surface

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or denoting a missile or the like that is launched from the ground and travels through the air to a target or destination on land.

معنی کلمه surface to surface به انگلیسی

surface to surface
• surface-to-surface missiles are fired from the ground or sea at targets that are on the ground or in the sea.
surface to surface missile
• ssm, missile that is launched from ground level and is intended to strike a target that is also located on the ground

surface to surface را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی surface to surface

کلمه : surface to surface
املای فارسی : سرفیس تو
اشتباه تایپی : سعقبشزث فخ سعقبشزث
عکس surface to surface : در گوگل

آیا معنی surface to surface مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )