برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

surface mail


پست زمینی و دریایی (در برابر: پست هوایی)

واژه surface mail در جمله های نمونه

1. I sent the parcel by surface mail.
[ترجمه ترگمان]من بسته را با پست سطحی فرستادم
[ترجمه گوگل]من پستی را با پست سطح فرستادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Surface mail takes much longer than airmail.
[ترجمه ترگمان]پست سطحی طولانی‌تر از پست هوایی است
[ترجمه گوگل]ایمیل سطحی طول می کشد بسیار طولانی تر از پست هوایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Please send this by airmail ( surface mail ).
[ترجمه ترگمان]لطفا این را با پست هوایی (پست سطح)ارسال کنید
[ترجمه گوگل]لطفا این را با پست هوایی (نامه سطح) ارسال کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It takes about two weeks to go surface mail from here to London.
[ترجمه ترگمان]دو هفته طول می‌کشد تا نامه‌ای از اینجا به لندن ارسال شود
[ترجمه گوگل]حدود دو هفته طول می کشد تا نامه های سطح را از اینجا به لندن برداریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

surface mail را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی surface mail

کلمه : surface mail
املای فارسی : سرفیس میل
اشتباه تایپی : سعقبشزث ئشهم
عکس surface mail : در گوگل

آیا معنی surface mail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )