برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1428 100 1

suretyship


ضمانت

معنی suretyship در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه suretyship به انگلیسی

suretyship
• responsibility of the guarantor to pay the debts of the principal debtor (law)

suretyship را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسر روح نواز
شرکت های ضامن
این شرکت ها تعهدات قراردادی اشخاص، شرکتها، و مشارکتهای رو تضمین کرده و متعهد می شوند که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد اصلی، آنها این تعهدات را انجام می دهند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suretyship
کلمه : suretyship
املای فارسی : سورتیشیپ
اشتباه تایپی : سعقثفغساهح
عکس suretyship : در گوگل

آیا معنی suretyship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )