برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1430 100 1

surety bond

/ˈʃʊrətiˈbɑːnd/ /ˈʃʊərətibɒnd/

معنی: ضمانتنامه
معانی دیگر: تضمین نامه

واژه surety bond در جمله های نمونه

1. Bonded contractor: Contractor who has taken out a surety Bond to cover any claims against him.
[ترجمه ترگمان]پیمان‌کار Bonded: پیمان‌کار که برای پوشش دادن هر گونه ادعایی در برابر او ضمانت ضمانت کرده‌است
[ترجمه گوگل]پیمانکار پیمانکار قراردادی که باند ضامن را برای پوشش هر گونه ادعایی علیه وی صادر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Including bid guarantee, contractor surety bond guarantee, contractor payment guarantee, payment guarantee, cash warranty guarantee, etc.
[ترجمه ترگمان]از جمله تضمین پیشنهاد قیمت، ضمانت ضمانت، ضمانت پرداخت، ضمانت پرداخت، ضمانت پرداخت نقدی، و غیره
[ترجمه گوگل]شامل تضمین تضمین، تضمین تضمین تعهدات قراردادی قراردادی، تضمین پرداخت قراردادی، تضمین پرداخت، تضمین ضمانت نقدی و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Including bid guarantee, contractor surety bond guarantee, contractor payment guarantee, down payment guarantee, cash warranty guarantee, etc.
[ترجمه ترگمان]از جمله تضمین پیشنهاد قیمت، ضمانت ضمانت، ضمانت پرداخت پیمان‌کار، ضمانت پرداخت نقدی، ضمانت پرداخت نقدی، و غیره
[ترجمه گوگل]شامل تضمین تضمین، تضمین تضمین تعهدات قراردادی قراردادی، تضمین پرداخت قراردادی، تضمین پرداخت، ضمانت ضمانت نقدی و غیره
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

مترادف surety bond

ضمانتنامه (اسم)
security , bond , warranty , bail bond , surety bond

معنی surety bond در دیکشنری تخصصی

surety bond
[حقوق] ضمانت نامه، بیمه یا تضمین صحت عمل شخص ثالث

surety bond را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی surety bond
کلمه : surety bond
املای فارسی : سورتی باند
اشتباه تایپی : سعقثفغ ذخدی
عکس surety bond : در گوگل

آیا معنی surety bond مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )