برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1356 100 1

suppressed

/səˈprest/ /səˈprest/

موقوف، موقوف شده

واژه suppressed در جمله های نمونه

1. they suppressed the news of his death
روی خبر مرگ او سرپوش گذاشتند.

2. the dictators suppressed all oppsition parties
دیکتاتورها همه‌ی احزاب مخالف را بستند.

3. the government suppressed his books
دولت از انتشار کتاب‌های او جلو گیری کرد.

4. The disloyal thought was instantly suppressed.
[ترجمه ترگمان]این فکر بکر فورا سرکوب شد
[ترجمه گوگل]اندیشه فریبنده فورا سرکوب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It was revealed that important evidence had been suppressed.
[ترجمه ترگمان]آشکار شده بود که مدارک مهم سرکوب شده‌اند
[ترجمه گوگل]معلوم شد که شواهد مهم سرکوب شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The new government quickly suppressed the rebellion.
[ترجمه ترگمان]دولت جدید به سرعت شورش را سرکوب کرد
[ترجمه گوگل]دولت جدید به سرعت این شورش را سرکوب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه suppressed به انگلیسی

suppressed
• stopped by force, put down; repressed, held back, stifled; silenced; blocked, arrested, checked (i.e. a flow of blood, etc.)
suppressed inflation
• attempt to stop price increases by government intervention

suppressed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sahar
سرکوب شده
محسن هادی نژاد
نادیده گرفتن.
حذف کردن.
Arisa
my body is being suppressed... I can't swing my blade.
توی این جمله suppressed چه معنی میده؟ حدسم یه چیزی مثل صدمه دیده است ولی اصلا به معنی اصلی کلمه نزدیک هم نیست🤔
دوستان لطفا راهنمایی کنید
میلاد علی پور
لغو شده، توقیف شده، ملغی، بسته، پنهان شده، مختومه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suppressed
کلمه : suppressed
املای فارسی : سوپپرسد
اشتباه تایپی : سعححقثسسثی
عکس suppressed : در گوگل

آیا معنی suppressed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )