برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

supercharge

/ˌsuːpərˈt͡ʃɑːrdʒ/ /ˌsuːpərˈt͡ʃɑːdʒ/

معنی: دستگاه تشدید، تجاوز کردن، لبریز شدن
معانی دیگر: (موتورهای درون سوز)، پر خوراندن، سوپر شارژکردن، نیروی برق بیش از اندازه رساندن به ماشین وغیره

بررسی کلمه supercharge

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: supercharges, supercharging, supercharged
(1) تعریف: to fill beyond normal capacity with feeling, energy, or the like.

(2) تعریف: to add air or fuel at high pressure to (an engine).

واژه supercharge در جمله های نمونه

1. The economy has expanded at a supercharged pace.
[ترجمه ترگمان]اقتصاد با سرعت supercharged گسترش‌یافته است
[ترجمه گوگل]اقتصاد در سرعت سوپرشارژ گسترش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was a supercharged atmosphere during the debate in the House of Commons last night.
[ترجمه ترگمان]دیشب در مجلس عوام یک جو supercharged وجود داشت
[ترجمه گوگل]در جریان بحث در مجلس عوام در شب گذشته یک فضای اضطراری وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We were all supercharged with anger by his behaviour.
[ترجمه ترگمان]همه ما از رفتار او خشمگین بودیم
[ترجمه گوگل]همه ما با رفتار خود با خشم سوپر شارژ شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That adds up to 30 minutes of supercharged Hollywood spectacle.
[ترجمه ترگمان]که به ۳۰ دقیقه نمایش supercharged هالیوود منجر می‌شود
[ترجمه گوگل]این افزایش می دهد تا 30 دقیقه از نمایشگر هلیکوپتر سوپرشارژ
[ترجمه شما] ...

مترادف supercharge

دستگاه تشدید (اسم)
supercharge
تجاوز کردن (فعل)
impinge , molest , invade , encroach , trespass , exceed , overstep , supercharge
لبریز شدن (فعل)
run over , redound , supercharge , slop

معنی کلمه supercharge به انگلیسی

supercharge
• charge with an excessive amount; supply an engine with air or fuel at a high pressure

supercharge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهره
Entrepreneurs supercharged architecture....
----> شدیدا تقویت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی supercharge

کلمه : supercharge
املای فارسی : سوپرچرگ
اشتباه تایپی : سعحثقزاشقلث
عکس supercharge : در گوگل

آیا معنی supercharge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )