برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

sunroof

/ˈsʌnˌruːf/ /ˈsʌnruːf/

(اتومبیل) پنجره ی طاق، پنجره ی آفتابی، کپر، دریچه آفتابگیر

بررسی کلمه sunroof

اسم ( noun )
• : تعریف: a sliding panel in the roof of an automobile that may be opened to let in light and air.

واژه sunroof در جمله های نمونه

1. Optional extras include anti-lock brakes and an electric sunroof.
[ترجمه ترگمان]اضافه کردن موارد اضافی اختیاری شامل ترمز ضد قفل و یک ترمز الکتریکی است
[ترجمه گوگل]لوازم جانبی اختیاری شامل ضد قفل ترمز و یک سقف الکتریکی می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Tinted windows and a sunroof are optional extras .
[ترجمه ترگمان]پنجره‌ها و a اضافی اختیاری هستند
[ترجمه گوگل]پنجره های رنگی و سقف کابین، اجزای اضافی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Special features include passenger airbags and an electric sunroof.
[ترجمه ترگمان]ویژگی‌های ویژه شامل کیسه‌های مسافر و یک sunroof الکتریکی است
[ترجمه گوگل]ویژگی های ویژه عبارتند از کیسه های مسافر هوا و یک سوزوکی الکتریکی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Standard equipment includes an electric sunroof, electric front windows, remote control central locking and a 60/40 split folding rear seat.
[ترجمه ترگمان]تجهیزات استاندارد شامل یک sunroof الکتریکی، پنجره‌های جلویی الکتریکی، قفل مرکزی کنترل از راه دور و صندلی ع ...

معنی کلمه sunroof به انگلیسی

sunroof
• section in the roof of a vehicle that can be raised or slid back
• a sunroof is a part of the roof in a car which you can open to let sunshine or air in.

sunroof را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
[خودرو]

پنجره سقفی ، سقف آفتاب‌گیر
تقی قیصری
نورگیر سقفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sunroof
کلمه : sunroof
املای فارسی : سانروف
اشتباه تایپی : سعدقخخب
عکس sunroof : در گوگل

آیا معنی sunroof مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )