برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1469 100 1

sump pump

/ˈsəmpˈpəmp/ /sʌmppʌmp/

پمپ چاه مستراح یا چاهک (برای تخلیه ی آن)، تلمبه لجن کشی

بررسی کلمه sump pump

اسم ( noun )
• : تعریف: a pump that expels liquid, esp. from a sump.

واژه sump pump در جمله های نمونه

1. Downtown businesses operated sump pumps as the subsoil water level rose.
[ترجمه ترگمان]کسب و کاره‌ای مرکز شهر پمپ sump را به عنوان سطح آب زیر خاک اجرا کردند
[ترجمه گوگل]کارخانه های مرکز شهر، پمپ های شلنگ را به عنوان سطح آب زیرزمینی افزایش دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A sump pump can drain a low-lying area and divert water to another location where it can drain properly.
[ترجمه ترگمان]پمپ sump می‌تواند یک ناحیه کم‌ارتفاع را تخلیه کند و آب را به مکان دیگری منتقل کند که در آن می‌تواند به درستی تخلیه شود
[ترجمه گوگل]یک پمپ مخزن می تواند یک ناحیه کم عمق را تخلیه کند و آب را به محل دیگری منتقل کند که به درستی تخلیه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our sump pump shut off and the basement filled with water.
[ترجمه ترگمان]پمپ‌بنزین ما بسته بود و زیرزمین پر از آب بود
[ترجمه گوگل]پمپ مخزن ما خاموش و زیرزمین پر از آب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A sump pump is used to dewater basements and crawl spaces.
[ترجمه ترگمان]پمپ sump برای ...

معنی sump pump در دیکشنری تخصصی

sump pump
[عمران و معماری] تلمبه چاهکی
[زمین شناسی] پمپ لجن کش

sump pump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sump pump
کلمه : sump pump
املای فارسی : سامپ پمپ
اشتباه تایپی : سعئح حعئح
عکس sump pump : در گوگل

آیا معنی sump pump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران