برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1467 100 1

summarise

واژه summarise در جمله های نمونه

1. To summarise, this is a clever approach to a common problem.
[ترجمه ترگمان]خلاصه اینکه، این یک رویکرد هوشمندانه برای یک مشکل مشترک است
[ترجمه گوگل]به طور خلاصه، این یک رویکرد هوشمندانه به یک مشکل رایج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I will summarise what I have done.
[ترجمه ترگمان]من آنچه را که انجام داده‌ام را جمع‌بندی خواهم کرد
[ترجمه گوگل]من آنچه را که انجام داده ام خلاصه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It may help to summarise briefly the current position.
[ترجمه ترگمان]ممکن است به خلاصه کردن وضعیت فعلی کمک کند
[ترجمه گوگل]این ممکن است به خلاصه موقعیت فعلی خلاصه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To summarise therefore, a big change, but a happy one, and a bright future in the Norfolk countryside.
[ترجمه ترگمان]خلاصه، یک تغییر بزرگ، اما یک تغییر بزرگ، و آینده‌ای روشن در حومه نورفولک
[ترجمه گوگل]به این ترتیب خلاصه ای از یک تغییر بزرگ، اما یک شاد و آینده ای روشن در حومه نورفولک
[ترجمه ...

معنی کلمه summarise به انگلیسی

summarise
• present in a condensed form, list the main points in a brief and comprehensive manner, sum up; be a summary of (also summarize)

summarise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سلیمانی
چکیده، خلاصه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی summarise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران