برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

sufficient condition

/səˈfɪʃəntkənˈdɪʃən/ /səˈfɪʃntkənˈdɪʃən/

(منطق) شرط کافی، قضیه ی معتبر برای اثبات قضیه ی بعدی

بررسی کلمه sufficient condition

اسم ( noun )
• : تعریف: something whose existence guarantees the existence or occurrence of something else.

- Drunkenness is a sufficient condition for loss of coordination.
[ترجمه ترگمان] Drunkenness یک شرط کافی برای از دست دادن هماهنگی است
[ترجمه گوگل] مستی یک شرط کافی برای از دست دادن هماهنگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه sufficient condition در جمله های نمونه

1. That the moral imperative was not a sufficient condition has already been remarked upon.
[ترجمه ترگمان]این ضرورت اخلاقی چندان کافی نبود که قبلا مورد توجه قرار گرفته باشد
[ترجمه گوگل]این که امامت اخلاقی شرط کافی نیست، قبلا ذکر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The condition looks very similar to the sufficient condition advanced in chapter 3 and may be proved in the same way.
[ترجمه ترگمان]شرایط بسیار شبیه شرایط کافی است که در فصل ۳ پیشرفت کرده و ممکن است به همان روش اثبات شود
[ترجمه گوگل]وضعیت بسیار شبیه شرایط کافی در فصل 3 است و به همین ترتیب ممکن است ثابت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But it is not a sufficient condition.
[ترجمه ترگمان]اما این یک شرط کافی نیست
[ترجمه گوگل]اما این شرایط کافی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Discipline is a necessary, but certainly not a sufficient condition for learning to take place.
[ترجمه ترگمان]انضباط فردی ضروری است، اما قطعا شرایط کافی برای ...

معنی sufficient condition در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] شرط کافی
[ریاضیات] شرط کافی
[آمار] شرط کافی
[ریاضیات] شرط کافی قانون اعداد بزرگ
[ریاضیات] شرط لازم و کافی

معنی کلمه sufficient condition به انگلیسی

sufficient condition
• circumstance which is enough for performing an act (logic)
necessary and sufficient condition
• condition that without which nothing will happen and upon whose fulfillment there is no need for any other conditions (logic)

sufficient condition را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sufficient condition

کلمه : sufficient condition
املای فارسی : سوففیکینت کاندیشن
اشتباه تایپی : سعببهزهثدف زخدیهفهخد
عکس sufficient condition : در گوگل

آیا معنی sufficient condition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )