برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

suffering

/ˈsʌfərɪŋ/ /ˈsʌfərɪŋ/

معنی: مصیبت، عذاب، مبتلا، متحمل
معانی دیگر: رنج، درد، صدمه، آسیب، آدرنگ

بررسی کلمه suffering

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or state of one that suffers.
مترادف: anguish, distress, sorrow, torment, travail, tribulation, woe
مشابه: affliction, agony, calamity, hardship, misery

(2) تعریف: that which is suffered; pain.
مترادف: affliction, agony, anguish, distress, pain
متضاد: comfort
مشابه: cross, travail

واژه suffering در جمله های نمونه

1. suffering humanizes some and embitters others
رنج،برخی را نیک‌نهاد و دیگران را تلخ‌کام (بدخو) می‌کند.

2. suffering seems to be her portion in life
سرنوشت او در زندگی ظاهرا جز مشقت نیست.

3. her suffering made me feel pathos
رنج او مرا دچار تاثر کرد.

4. interminable suffering
رنج بی‌پایان

5. the suffering of the orphans wrung my heart
مصیبت آن یتیمان قلبم را به هم فشرد.

6. unmitigated suffering
رنج بی امان

7. the child's suffering moved us to tears
رنج کودک ما را به گریه آورد.

8. to relieve suffering
از رنج کاستن

9. guilt usually connotes suffering
گناه معمولا مستلزم رنج و محنت است.

10. sensitive about the suffering of the poor
حساس نسبت به رنج فقیران

11. the country is still suffering from the fallouts of that wrong policy
کشور هنوز از عواقب آن سیاست غلط رنج می‌برد.

12. the old woman was suffering from general debility
پیرزن دچار ضعف عمومی شده بود.

...

مترادف suffering

مصیبت (اسم)
calamity , affliction , catastrophe , disaster , mishap , tragedy , suffering , sorrow , bale , depravation
عذاب (اسم)
agony , tribulation , suffering , torture , torment , excruciation , rack , anguish , inquisition
مبتلا (صفت)
given , suffering , stricken , attacked , overtaken
متحمل (صفت)
suffering , bearing , enduring , supporting

معنی عبارات مرتبط با suffering به فارسی

(تحمل مشقات برای مدت طولانی) بردباری دراز مدت، پرشکیبی، شکیبایی زیاد، بردبار (در دراز مدت)

معنی کلمه suffering به انگلیسی

suffering
• state in which one endures some difficulty or misfortune, distress, hardship, pain, agony
• suffering is serious pain which someone feels in their body or their mind.
alleviate suffering
• soothe pain, relieve discomfort, ease suffering
bodily suffering
• physical pain
ended his suffering
• alleviated his pain, put an end to his torment, put him out of his misery
great suffering
• extreme pain or hardship
had his share of suffering
• he endured a great deal throughout his life
intolerable suffering
• suffering that is to great to be endured, unbearable suffering
long suffering
• someone who is long-suffering patiently bears continual trouble or bad treatment.
pain and suffering
• (law) physical or mental anguish (one of the chief factors taken into consideration when figuring monetary compensation)
release from suffering
• free from suffering, free from torment
untold suffering
• pain that cannot be described, excruciating pain

suffering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

RHN
رنج بردن
Arghavan
رنج بردن
زهره
آسیب دیدن
علی قلعی
اذیت شدن
محسن فتحی
گرفتاری
Taha Moradi
look the other way
🐾 مهدی صباغ
Noun-countable/uncountable :
درد جسمی یا روحی جِدی
محمد حاتمی نژاد
رنج
رنجیدگی
ناراحتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی suffering

کلمه : suffering
املای فارسی : سوففرینگ
اشتباه تایپی : سعببثقهدل
عکس suffering : در گوگل

آیا معنی suffering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )