برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1392 100 1

subsequently

/ˈsəbsəkwəntli/ /ˈsʌbsɪkwəntli/

معنی: متعاقبا
معانی دیگر: سپس

بررسی کلمه subsequently

قید ( adverb )
• : تعریف: at a time following some prior time or event; afterwards.
مترادف: afterwards, later, then
متضاد: beforehand, earlier
مشابه: consequently

- They met in 1942, and subsequently they were married.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها در سال ۱۹۴۲ با هم ملاقات کردند و پس از آن ازدواج کردند
[ترجمه گوگل] آنها در سال 1942 ملاقات کردند و پس از آن ازدواج کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The elderly father was moved from the house to a nursing home; subsequently, the son sold the property to a young couple.
[ترجمه ترگمان] پدر مسن از خانه به خانه پرستاری منتقل شد؛ پس از آن پسر ملک را به یک زوج جوان فروخت
[ترجمه گوگل] پدر بزرگ سالم از خانه به خانه پرستاری منتقل شد پس از آن، پسرش ملک را به یک زوج جوان فروخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه subsequently در جمله های نمونه

1. The book was subsequently translated into 15 languages.
[ترجمه Macan girl] این کتاب سپس به ۱۵ زبان ترجمه شد
|
[ترجمه ترگمان]این کتاب بعدها به ۱۵ زبان ترجمه شد
[ترجمه گوگل]این کتاب پس از آن به 15 زبان ترجمه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The data can subsequently be loaded on a computer for processing.
[ترجمه ترگمان]این داده‌ها متعاقبا می‌توانند روی یک کامپیوتر برای پردازش بارگذاری شوند
[ترجمه گوگل]پس از آن داده ها می توانند بر روی یک کامپیوتر برای پردازش بارگذاری شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The monk was subsequently venerated as a saint.
[ترجمه ترگمان]راهب بعدا به عنوان قدیس مورد ستایش قرار گرفت
[ترجمه گوگل]پس از آن، راهبان به عنوان یک سنت احترام می گذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4 ...

مترادف subsequently

متعاقبا (قید)
subsequently

معنی subsequently در دیکشنری تخصصی

subsequently
[ریاضیات] در نتیجه

معنی کلمه subsequently به انگلیسی

subsequently
• following, afterwards, at a later time

subsequently را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdieh
به ترتیب
mahsa
در پی آن
سامان نصیری
پس از آن
محدثه فرومدی
به دنبال آن، بعد
ریحانه د
متعاقبا
مهدی باقری
از این قید برای اعمالی که در گذشته اتفاق افتادن استفاده میشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی subsequently
کلمه : subsequently
املای فارسی : سوبسقونتلی
اشتباه تایپی : سعذسثضعثدفمغ
عکس subsequently : در گوگل

آیا معنی subsequently مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )