برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

subsequent to that event


پس ازان رویداد

subsequent to that event را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی subsequent to that event

کلمه : subsequent to that event
املای فارسی : سوبسقونت تو تحت ایونت
اشتباه تایپی : سعذسثضعثدف فخ فاشف ثرثدف
عکس subsequent to that event : در گوگل

آیا معنی subsequent to that event مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )