برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

subject of theft

subject of theft را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
مایۀ سرقت؛ اسباب سرقت؛ موجب سرقت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی subject of theft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )