برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

stumbling around

stumbling around را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
1-در هنگام راه رفتن یا دویدن ، تلو تلو بخورید یا سقوط کنید.

2- به راه ناجور ، ناپایدار ، یا مطمئن نروید.

3-در گفتار یا کردار اشتباه کنید یا تردید کنید.

4- برخورد کردن به چیزی به صورت کاملاً اتفاقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی stumbling around مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )