برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

stumbled around

stumbled around را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
یعنی به طور اتفاقی برخورد کردن

مثال:
The lights mysteriously failed, and we stumbled around in complete darkness.
چراغ ها به طرز اسرار آمیزی از کار افتادند و ما در تاریکی مطلق به همدیگر برخورد کردیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی stumbled around مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )