برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

stumbled across

stumbled across را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
برای یافتن یا فهمیدن در مورد (چیزی) به طور غیر منتظره(یعنی به طور اتفاقی با چیزی مواجه شدن)

مثال:
I stumbled across/on/upon this book by chance.
من به طور تصادفی با این کتاب مواجه شدم.
نیره باقری
دست بر قضا رو به رو(مواجه) شدن با چیزی، دست بر قضا پیدا کردن (فهمیدن، دیدن) چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی stumbled across مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )