برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

studied

/ˈstədid/ /ˈstʌdɪd/

معنی: دانسته، از روی مطالعه، تعمدی، از پیش اماده شده
معانی دیگر: بررسی شده، مطالعه شده، سنجیده، از قصد، خواسته

بررسی کلمه studied

صفت ( adjective )
مشتقات: studiedly (adv.), studiedness (n.)
(1) تعریف: revealing conscious and deliberate effort; not natural or spontaneous.
متضاد: glib, unstudied
مشابه: willful

- studied innocence
[ترجمه ترگمان] بی‌گناهی را بررسی کرد
[ترجمه گوگل] بی گناهی را مطالعه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: carefully considered.
مشابه: deliberate, measured

- a studied response
[ترجمه ترگمان] پاسخ مورد مطالعه
[ترجمه گوگل] یک پاسخ تحقیق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه studied در جمله های نمونه

1. a studied reply
پاسخ سنجیده

2. he studied law assiduously
او با پشتکار به مطالعه‌ی حقوق پرداخت.

3. he studied law for four years
او چهار سال حقوق خواند.

4. he studied the photographs closely
او عکس‌ها را دقیقا بررسی کرد.

5. he studied the problem with detachment and gave his views
او مسئله را با بی‌طرفی (بی‌گرایشی) بررسی کرد و نظر خود را داد.

6. he studied under ayatollah yasreby
او در محضر آیت الله یثربی تلمذ کرد.

7. jahangir studied medicine for seven years
جهانگیر هفت سال پزشکی خواند.

8. pari studied in england
پری در انگلیس تحصیل کرد.

9. roohallah studied arabic under a famous master
روح الله تحت تعلیم استادی شهیر عربی آموخت.

10. she studied to appear calm
سعی کرد آرام بنظر بیاید.

11. have you studied your lessons for today?
درس امروزت را مطالعه کرده‌ای‌؟

12. haydeh has studied nutrition
هایده پرودشناسی (تغذیه) خوانده است.

13. pary has studied midwifery ...

مترادف studied

دانسته (صفت)
studied
از روی مطالعه (صفت)
studied
تعمدی (صفت)
studied
از پیش اماده شده (صفت)
studied

معنی کلمه studied به انگلیسی

studied
• deliberate, planned; not spontaneous, contrived; learned
• a studied action has been carefully planned and is not spontaneous or natural.
• see also study.

studied را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hossine
بررسی شده
علی رحیم پور
خوانده شده
محدثه فرومدی
مورد مطالعه
jahanaks.blog.ir
از روی مطالعه و بررسی
منصور نوری زاده
چون ed داره پس گذشته مطالعه کردن .خواندن میشه
تو مطالعه کردی
اون خانوم .اون اقا مطالعه کرد
دیگه بستگی به فاعل جمله داره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی studied
کلمه : studied
املای فارسی : ستودید
اشتباه تایپی : سفعیهثی
عکس studied : در گوگل

آیا معنی studied مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )