برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

strong willed


پراراده، مصمم، سرسخت

بررسی کلمه strong willed

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having a strong will; resolute; determined.
متضاد: spineless
مشابه: decisive, strong

(2) تعریف: obstinate; stubborn.
مشابه: stubborn, willful

معنی کلمه strong willed به انگلیسی

strong willed
• someone who is strong-willed always tries to do what they want, even though other people may advise them to do something different.

strong willed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اسماعیل وندی
یک دنده
مصمم
پراراده
حسین پیشدار
یک دنده،لجباز،کله شق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strong willed

کلمه : strong willed
املای فارسی : استرانگ ویللد
اشتباه تایپی : سفقخدل صهممثی
عکس strong willed : در گوگل

آیا معنی strong willed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )