برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

strong minded

/ˈstrɒŋˈmaɪndəd/ /strɒŋˈmaɪndɪd/

مصمم، پر اراده، دارای فکر نیرومند، دارای افکار مردانه

بررسی کلمه strong minded

صفت ( adjective )
مشتقات: strong-mindedly (adv.), strong-mindedness (n.)
• : تعریف: having a strong, determined mind or will; resolute.
مشابه: strong

معنی کلمه strong minded به انگلیسی

strong minded
• having a strong will, assertive
• someone who is strong-minded has their own attitudes and opinions and is not easily influenced by other people.

strong minded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اسماعیل وندی
یک دنده
مصمم
پراراده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی strong minded

کلمه : strong minded
املای فارسی : استرانگ مایندد
اشتباه تایپی : سفقخدل ئهدیثی
عکس strong minded : در گوگل

آیا معنی strong minded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )