برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

strike home


1- به هدف زدن، موفق شدن 2- تحت تاثیر قرار دادن، به دل نشستن، 1- ضربه ی کاری زدن، ضربه ی جانانه زدن 2- به اثر مطلوب رسیدن

واژه strike home در جمله های نمونه

1. She saw the emotion in her father's face and knew her words had struck home.
[ترجمه ترگمان]احساسات پدرش را در چهره پدر می‌دید و می‌دانست که سخنانش به خانه باز آمده‌است
[ترجمه گوگل]او احساساتش را در چهره پدرش دید و می دانست که کلماتش به خانه رسیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The government's message about the dangers of smoking seems to have struck home.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که پیام دولت در مورد خطرات سیگار کشیدن به خانه رسیده‌است
[ترجمه گوگل]پیام دولت در مورد خطرات سیگار کشیدن به نظر می رسد به خانه رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The torpedo struck home on the hull of the ship.
[ترجمه ترگمان]اژدر به بدنه کشتی اصابت کرد
[ترجمه گوگل]این اژدر به روی کشتی کشتی وارد خانه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His fist struck home.
[ترجمه ترگمان]مشت خود را به خانه کوبید
[ترجمه گوگل]مشت او به خانه رسیده است
[ترجمه شما] ...

strike home را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strike home
کلمه : strike home
املای فارسی : استرایک حومه
اشتباه تایپی : سفقهنث اخئث
عکس strike home : در گوگل

آیا معنی strike home مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )