برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1389 100 1

strike a false note


اشتباهی عمل کردن، بیجا حرف زدن، غلطی گفتن (یا کردن)

معنی کلمه strike a false note به انگلیسی

strike a false note
• make a note that is out of key, miss the target

strike a false note را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strike a false note
کلمه : strike a false note
املای فارسی : استرایک ا فلس نت
اشتباه تایپی : سفقهنث ش بشمسث دخفث
عکس strike a false note : در گوگل

آیا معنی strike a false note مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )