برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1437 100 1

striate


معنی: خط دار، شیار دار، مخطط کردن
معانی دیگر: شیارچه دار کردن، نوارچه دار کردن، خش دار کردن

بررسی کلمه striate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: striates, striating, striated
• : تعریف: to mark with striae or stripes; streak; furrow.
مشابه: bar, grain, line

- The stone here was striated by glacier movement.
[ترجمه ترگمان] سنگ در اینجا به وسیله جنبش کوه یخی پوشانده شده بود
[ترجمه گوگل] سنگ در اینجا توسط جنبش یخچال فشرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: striped, streaked, or furrowed; marked with striae.

واژه striate در جمله های نمونه

1. The canyon walls were striated with colour.
[ترجمه ترگمان]دیواره‌های دره پر از رنگ بودند
[ترجمه گوگل]دیوارهای کانیونی با رنگ زاویه داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Power and phone lines striated the sky.
[ترجمه ترگمان]خطوط تلفن و قدرت آسمان را مسدود می‌کنند
[ترجمه گوگل]خطوط برق و تلفن به آسمان رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This was a striated world, filled with the colorful sounds of white, Cajun, Creole and black societies.
[ترجمه ترگمان]این دنیایی پر زرق و برق بود که پر از صداهای رنگی سفید، Cajun، کریول و سیاه پوستان بود
[ترجمه گوگل]این یک دنیای رشته ای بود که با صداهای رنگی سفید، کجون، کریول و جوامع سیاه پر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pedicel erect, to 3 cm, terete, striate.
[ترجمه ترگمان]Pedicel صاف، تا ۳ سانتیمتر، terete، striate
[ترجمه گوگل]پدیکل مستطیل، تا 3 سانتیمتر، تیرت، ستون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

مترادف striate

خط دار (صفت)
brindle , brindled , striated , streaky , striate , strigose
شیار دار (صفت)
canaliculate , striate , strigose
مخطط کردن (فعل)
striate

معنی کلمه striate به انگلیسی

striate
• mark with thin lines; mark with narrow grooves or channels
• marked with thin lines; marked with narrow grooves or channels

striate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی striate
کلمه : striate
املای فارسی : ستریت
اشتباه تایپی : سفقهشفث
عکس striate : در گوگل

آیا معنی striate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )