برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

strenuousness


حرارات واصرار

واژه strenuousness در جمله های نمونه

1. Having lived her life with such utmost strenuousness and cocksureness, she has missed her life altogether. Nothingness!
[ترجمه ترگمان]بعد از آن که زندگی خود را با چنان شور و شوق زندگی کرده بود که زندگی‌اش را یکسره از دست داده‌است نیستی!
[ترجمه گوگل]زندگی او را با چنین شدیدترین و پررنگ بودن، زندگی اش را به طور کامل از دست داده است هیچ چیز!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Having lived her life with such utmost strenuousness and cocksureness, she has missed her life altogether.
[ترجمه ترگمان]بعد از آن که زندگی خود را با چنان شور و شوق زندگی کرده بود که زندگی‌اش را یکسره از دست داده‌است
[ترجمه گوگل]زندگی او را با چنین شدیدترین و پررنگ بودن، زندگی اش را به طور کامل از دست داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She spoke with a passionate strenuousness which was rather striking.
[ترجمه ترگمان]با نوعی strenuousness پر شور صحبت می‌کرد که نسبتا جالب بود
[ترجمه گوگل]او با فشارهای پرشور صحبت کرد که قابل توجه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She puts emphasis on expressing the will of strenuousness and aggressi ...

معنی کلمه strenuousness به انگلیسی

strenuousness
• arduousness, quality of requiring extreme effort; quality of being vigorous and energetic

strenuousness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی strenuousness

کلمه : strenuousness
املای فارسی : سترنووسنس
اشتباه تایپی : سفقثدعخعسدثسس
عکس strenuousness : در گوگل

آیا معنی strenuousness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )