برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

strawberry jam

واژه strawberry jam در جمله های نمونه

1. He spread some strawberry jam on his toast.
[ترجمه ترگمان]مقداری مربا را روی نان برشته گذاشت
[ترجمه گوگل]او یک توت فرنگی توت فرنگی را در تست خود منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This strawberry jam is still runny: I can't get it to jell.
[ترجمه ترگمان]این مربای توت‌فرنگی هنوز شل است: نمی‌توانم آن را به ژله بخورم
[ترجمه گوگل]این مربا توت فرنگی هنوز آبریزش است و نمی توانم آن را تحمل کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The muffins have strawberry jam in the middle.
[ترجمه ترگمان]کلوچه‌ها مربای توت‌فرنگی را در وسط دارند
[ترجمه گوگل]کلوچه ها مربا توت فرنگی در وسط دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Since when do we put corn in strawberry jam?
[ترجمه ترگمان]از کی تا حالا گندم رو تو مربای توت‌فرنگی گذاشتیم؟
[ترجمه گوگل]از زمانی که ما در ذرت توت فرنگی ذرت قرار می دهیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه strawberry jam به انگلیسی

strawberry jam
• sweet spread made from strawberry preserves

strawberry jam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F.f
مربای توت فرنگی
Fatehi
مربای توت فرنگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی strawberry jam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )