برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1457 100 1

strain gage multiplier

معنی strain gage multiplier در دیکشنری تخصصی

strain gage multiplier
[برق و الکترونیک] ضرب کننده کرنش سنج مقاومت متغیر با زمان ضرب کننده ای که دارای کرنش سنجی به عنوان عنصر متغیر با زمان است. یک متغیر کرنش سنجه را کنترل می کند و متغیر دیگر جریان عبوری از آن را . ولتاژ دو سر کرنش سنج متناسب با حاصلضرب مورد نظر است.

strain gage multiplier را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی strain gage multiplier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران