برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

storage allocation

/ˈstɔːrədʒˌæləˈkeɪʃn̩/ /ˈstɔːrɪdʒˌæləˈkeɪʃn̩/

تخصیص انباره

معنی storage allocation در دیکشنری تخصصی

storage allocation
[کامپیوتر] تخصیص انباره ، تخصیص حافظه .
[کامپیوتر] تخصیص حافظه پویا ؛ تخصیص انباره پویا
[کامپیوتر] تخصیص انباره ایستا .

معنی کلمه storage allocation به انگلیسی

storage allocation
• allocation of space for storing data on a computer

storage allocation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی storage allocation

کلمه : storage allocation
املای فارسی : سترگ اللکتین
اشتباه تایپی : سفخقشلث شممخزشفهخد
عکس storage allocation : در گوگل

آیا معنی storage allocation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )