برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

stonewalling

بررسی کلمه stonewalling

اسم ( noun )
• : تعریف: the tactic of stalling or withholding cooperation or information in order to block, delay, or frustrate a person, group, or process.

واژه stonewalling در جمله های نمونه

1. The administration is just stonewalling in an attempt to hide their political embarrassment.
[ترجمه ترگمان]دولت فقط در تلاش برای پنهان کردن پریشانی سیاسی خود تلاش می‌کند
[ترجمه گوگل]دولت برای مقابله با خشونت سیاسی خود، فقط به دنبال سنگسار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The gay and lesbian rights group, Stonewall, sees outing as completely unhelpful.
[ترجمه ترگمان]گروه حقوق همجنس گرا، استون وال، این گردش را کاملا بی‌فایده می‌بیند
[ترجمه گوگل]گروه حقوقی همجنسگرا و همجنسگرایان، Stonewall، بیرون می آید که کاملا بی بهره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After 18 days of stonewalling, he at last came out and faced the issue.
[ترجمه ترگمان]او پس از ۱۸ روز of سرانجام بیرون آمد و با این مساله روبرو شد
[ترجمه گوگل]بعد از 18 روز از سنگسار، او در نهایت بیرون آمد و با این مسئله مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The interviewer accused the minister of stonewalling on the issue of tax increases.
[ترجمه ترگمان]مصاحبه‌کننده به وز ...

stonewalling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
دیوارکشی، دیوارسنگی (در اصطلاح و در مبحث زوج درمانی، گاتمن دیوارکشی را به عنوان یکی از دلایلی می‌داند که موجب مرگ رابطه می‌شود. در این حالت شخص به نوعی سکوت می‌کند و به حرف‌های دیگری اهمیتی نمی‌دهد)
زهرا میرحسینی
سنگ اندازی در راه کسی با هدف ممانعت از رسیدن به اهدافشان
یلدا کریم زاده
طفره روی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی stonewalling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )