برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

stock market

/ˈstɑːkˈmɑːrkət/ /stɒkˈmɑːkɪt/

رجوع شود به: stock exchange، بازار سهام، فعالیت بورس، معاملات بورسی، بورس سهام وارز، بورس کالاهای مختلف

بررسی کلمه stock market

اسم ( noun )
(1) تعریف: a market where stocks and bonds are bought and sold; stock exchange.
مشابه: exchange, market

(2) تعریف: the transactions made at a stock exchange.

(3) تعریف: the prices of stocks and bonds, esp. in a given trading period.

واژه stock market در جمله های نمونه

1. Wall Street's collapse raised spectres of the 1987 stock market crash.
[ترجمه ترگمان]فروپاشی وال استریت spectres از سقوط بازار سهام ۱۹۸۷ را نشان داد
[ترجمه گوگل]فروپاشی وال استریت موجب افزایش سقوط بازار سهام در سال 1987 شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My father put all his money into stock market bonds.
[ترجمه :/] پدرم همه ی پولش را در بازار سهام گذاشت.
|
[ترجمه ترگمان]پدرم پول خود را در بازار سهام گذاشت
[ترجمه گوگل]پدرم تمام پولش را به اوراق قرضه سهام سهام گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The stock market shrugged off the economic gloom and rose by 5%.
[ترجمه ترگمان]بازار سهام شانه بالا انداخت و ۵ % افزایش یافت
[ترجمه گوگل]بازار سهام از خستگی اقتصادی خسته شده و 5٪ افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه stock market به انگلیسی

stock market
• market where people buy and sell stocks
• the stock market is all the organizations and the activity involved in buying and selling stocks and shares.
stock market crash
• collapse of the stock market, falling of the stock market
stock market slump
• period of time during which the stock market is losing value
trading on the stock market
• trading stock shares, buying and selling shares through the stock market

stock market را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا حسن پور
بازار سهام
KARO
بازار بورس

business of buying and selling stock
jahanaks.blog.ir
بازار سهام
بازار بورس
zenit FC_fan
بازار سهام. بازار بورس
a place where stocks shares are bought and sold.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stock market
کلمه : stock market
املای فارسی : استک مارکت
اشتباه تایپی : سفخزن ئشقنثف
عکس stock market : در گوگل

آیا معنی stock market مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )