برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1391 100 1

stock dividend

/ˈstɑːkˈdɪvəˌdend/ /stɒkˈdɪvɪdend/

سود سهام، سهام صادره بابت سود سهام

واژه stock dividend در جمله های نمونه

1. Under California law the stock dividends were attributed to the life tenant.
[ترجمه ترگمان]به موجب قانون کالیفرنیا، سهام سهام به مستاجر اصلی داده می‌شد
[ترجمه گوگل]طبق قانون کالیفرنیا سهام سود سهام به مستاجر زندگی مرتبط بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These voters have stock dividends and municipal bonds on their minds, too.
[ترجمه ترگمان]این رای دهندگان دارای سود سهام و اوراق‌قرضه شهرداری نیز هستند
[ترجمه گوگل]این رای دهندگان همچنین سود سهام و اوراق قرضه شهری را در ذهن خود دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Another common term is a "stock dividend. "
[ترجمه ترگمان]عبارت دیگر یک \"سود سهام سهام\" است
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از اصطلاحات رایج، سود سهام است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stock Dividend A dividend paid to shareholders in the form of authorized but hitherto . . .
[ترجمه ترگمان]سهام بورس سهام، dividend به صورت مجاز برای سهامداران، و تا به حال،
[ترجمه گوگل]Dividend S ...

معنی stock dividend در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سود سهمی
[ریاضیات] سود سهم، سود سهام

معنی کلمه stock dividend به انگلیسی

stock dividend
• bonus provided to veteran shareholders

stock dividend را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stock dividend
کلمه : stock dividend
املای فارسی : استک دیویدند
اشتباه تایپی : سفخزن یهرهیثدی
عکس stock dividend : در گوگل

آیا معنی stock dividend مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )