برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1400 100 1

stock company

/ˈstɑːkˈkəmpəni/ /stɒkˈkʌmpəni/

معنی: شرکت سهامی

بررسی کلمه stock company

اسم ( noun )
(1) تعریف: a corporation whose capital is divided into shares of stock.

(2) تعریف: a theatrical company performing in repertory usu. in its own theater.

مترادف stock company

شرکت سهامی (اسم)
corporation , body corporate , stock company , joint stock

معنی عبارات مرتبط با stock company به فارسی

(بازرگانی) شرکت سهامی تضامنی، شرکت سهامی با مسئولیت محدود

معنی کلمه stock company به انگلیسی

stock company
• company that offers shares
joint stock company
• corporation that deals in stocks
• a joint-stock company is a business company that is owned by the people who have bought shares in that company; a technical term in business.

stock company را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stock company
کلمه : stock company
املای فارسی : استک کمپانی
اشتباه تایپی : سفخزن زخئحشدغ
عکس stock company : در گوگل

آیا معنی stock company مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )