برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1388 100 1

stock certificate

/ˈstɑːksərˈtɪfɪkət/ /stɒksəˈtɪfɪkeɪt/

گواهی سهم، برگه ی سهم، گواهی موجودی کالا در انبار

واژه stock certificate در جمله های نمونه

1. Although the stock certificate price may have a partial mutation, its variety has the attribute of whole consecution in a long period of time.
[ترجمه ترگمان]بااینکه قیمت گواهی سهام می‌تواند جهش نسبی داشته باشد، تنوع آن مشخصه کل consecution در یک دوره زمانی طولانی دارد
[ترجمه گوگل]گرچه قیمت گواهینامه سهام ممکن است یک جهش جزئی داشته باشد، اما تنوع آن در طول مدت زمان طولانی از ویژگی های کل پیروی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Summary : The stock certificate investment fund has already produced in China for several years.
[ترجمه ترگمان]خلاصه: صندوق سرمایه‌گذاری گواهی سهام قبلا چندین سال است که در چین تولید شده‌است
[ترجمه گوگل]خلاصه گواهینامه سهام سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در چین چندین سال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Finally, the important function of stock certificate civil case duty system has been discussed.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، عملکرد مهم سیستم وظیفه مدنی گواهی سهام مورد بحث قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]در نهایت، عملکرد مهم گواهینامه سهام مدنی مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی stock certificate در دیکشنری تخصصی

stock certificate
[حقوق] گواهی سهم، ورقه سهم
[حسابداری] دفتر گواهینامه سهام

stock certificate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stock certificate
کلمه : stock certificate
املای فارسی : استک سرتیفیکت
اشتباه تایپی : سفخزن زثقفهبهزشفث
عکس stock certificate : در گوگل

آیا معنی stock certificate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )