برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1439 100 1

stir

/ˈstɜːr/ /stɜː/

معنی: فعالیت، حرکت، جنبش، تکان دادن، جم خوردن، بهم زدن، حرکت دادن، به جنبش دراوردن، بجوش آوردن، تحریک کردن یا شدن
معانی دیگر: (ملایم یا کم) تکان دادن، بشولاندن، جم دادن، (معمولا با: in یا into) افزودن و همزدن، آمیختن، در آمیختن، قاطی کردن، زیر و رو کردن، بالا و پایین کردن، جا به جا کردن، جنبیدن، تکان خوردن، به حرکت در آمدن، لوشیدن، لول خوردن، برانگیختن، انگیزاندن، انگیختن، تحریک کردن، وا داشتن، به هیجان در آوردن، بیدار کردن، فرا خواندن، (خاطره) زنده کردن، فعال شدن یا بودن، کنشور شدن یا بودن، همزنی، اختلاط، عمل مخلوط کردن یا هم زدن، صدای هم زدن، هیجان، شور، انگیزش، بلوا، شورش، (خودمانی) زندان، هلفدونی، بجوش اوردن

بررسی کلمه stir

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stirs, stirring, stirred
(1) تعریف: to agitate or mix (a liquid) by making circular motions with a hand or object.
مترادف: beat, mix
مشابه: agitate, blend, churn, fold, swirl, whip

- She stirred her coffee with a spoon.
[ترجمه Miss.Raya] او با قاشق فهوه اش را هم زد
|
[ترجمه Eliwmz] او قهوه اش را با یک قاشق هم زد
|
[ترجمه امیرمحمد خداکرمی] آن دختر قهوه خود را با یک قاشق هم زد.
|
[ترجمه یاسین ملاشاهی] او قهوه اش را با قاشق هم زد|
...

واژه stir در جمله های نمونه

1. stir in the flour gradually to avoid lumping
آرد را کم‌کم اضافه کن و هم بزن تا قلمبه نشود.

2. stir the eggs into the milk
تخم مرغ‌ها را بریز توی شیر و هم بزن.

3. stir well before cooking
قبل از پختن خوب به هم بزنید.

4. stir up
شوراندن،تحریک کردن،برانگیختن،راندن

5. to stir a can of paint with a stick
قوطی رنگ را با چوب هم زدن

6. to stir memories
خاطرات را زنده کردن

7. i didn't stir out of the house yesterday
دیروز از خانه جم نخوردم.

8. the least stir of the wind
کمترین تکان باد

9. an age of stir and chance
دوران جنبش و تغییر

10. if you don't stir your tea, the sugar will settle at the botton
اگر چای خود را هم نزنی شکر ته‌نشین خواهد شد.

11. she said, "you must stir yourself to sweep the floor"
گفت "باید جم بخوری و اتاق را جارو کنی‌".

12. to give the soup a stir
آبگوشت را هم زدن

13. She used a teaspoon to stir the tea.
...

مترادف stir

فعالیت (اسم)
actuality , acting , activity , stir
حرکت (اسم)
departure , stroke , progress , action , stir , move , movement , motion , travel , gesture , behavior , demeanor , locomotion , poke , gest , stirabout
جنبش (اسم)
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
تکان دادن (فعل)
agitate , twiddle , stir , move , hitch , hustle , shake , flick , wiggle , budge , shock , startle , impulse , pulsate , wag , shag , jar , concuss , convulse , jolt , jounce , shrug off
جم خوردن (فعل)
stir , budge
بهم زدن (فعل)
rough , overthrow , nullify , stir , mix , shake , disturb , poach , knock up , liquidate , poke , disorganize , disestablish , rouse
حرکت دادن (فعل)
stir , move , propel , rouse
به جنبش دراوردن (فعل)
stir
بجوش آوردن (فعل)
stir
تحریک کردن یا شدن (فعل)
stir

معنی عبارات مرتبط با stir به فارسی

شلوق کننده، پر هیاهو
(امریکا - خودمانی) دیوانه در اثر زندان طولانی
(خوراکپزی چینی - با سرعت و همزدن مدام سبزیجات خرد کرده را در ماهیتابه) سرخ کردن
شوراندن، تحریک کردن، برانگیختن، راندن

معنی کلمه stir به انگلیسی

stir
• stirring movement; movement, motion; disturbance, confusion, agitation, excitement; prison (slang)
• make circular movements in a liquid with an object, agitate, mix; move, set in motion; arouse, awake, bestir; stimulate, provoke, incite; affect the emotions
• when you stir a liquid, you mix it inside a container using something such as a spoon.
• if you stir, you move slightly, for example because you are uncomfortable.
• if the wind stirs an object, it moves it gently.
• if you stir yourself, you move in order to do something.
• if something stirs you, it makes you react with a strong emotion because it is very beautiful or moving.
• if an event causes a stir, it causes great excitement, shock, or anger.
• if a particular mood, feeling, or idea stirs in someone, they begin to feel it or think about it.
• if something stirs up dust or mud, it causes it to move around.
• if you stir up trouble or stir up a feeling, you cause trouble or cause people to have the feeling.
stir controversy
• arouse dispute, incite argument
stir fry
• if you stir-fry vegetables or meat, you cook small pieces of them quickly by stirring them in a small quantity of very hot oil. this method is often used in chinese cookery.
stir of echoes
• 1999 film starring kevin bacon (directed by david koepp)
stir the blood
• excite urges, cause excitement
stir up
• incite, instigate
stir up a hornet's nest
• cause major problems; agitate hornets in a nest
stir up opposition
• arouse objection, cause objection

stir را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
تکان خوردن
حسین سالک نژاد
به هم آوردن
N
هَمزَدَن
Mhk1977
تَفت دادن
💖Melika 💖
Move aliquid around with a spoon or stik
پویا طاهری زاده
جنبش،حرکت،فعالیت،جم خوردن،تکان دادن،تحریک کردنقبه جنبش درآوردن
میثم نبی پور
stir somebody/something up

تحریک کردن، بر انگیختن
Na��s
هم زدن
mehran
امیختن-مخلوط کردن
S
To move a liquid,etc.round and round,using spoon,etc
@one_min_english
Stir the soup
سوپو هم بزن
M.sh
جم خوردن
عبداله
Stir within my soul
درون روح من کنکاش کن
محدثه فرومدی
جنبش/تحرک گرفتن، به جنبش/تحرک درآمدن، ولوله انداختن
زهرا سادات
هم زدن، به حرکت درآوردن و تحریک کردن، جنب و جوش و تحرک
mahgol
move a liquid around with a spoon or stick
Azar
To stir up:to cause problems or bad situations to happen
Ex:Covid_19 has been still stirring up countless problems over the world since last year.
♥Amirmaghare_lover♥
Move aliquid around with a spoon or stik
♥ تفت دادن ♥
♥Amirmaghare_lover♥
√ مخلوطـ کردن√
helena.r
تکون خوردن
لایک کنید گایز👍🏻
mahy
هم زدن
مطمئنم چون جمله ی کتاب supplementary رو زدم 😅😂
حالا اگه دوست داشتی لایک کن
ممنون 🙇🏻‍♀️
Havashem
Hello guys


بهم زدن : poke, stir, disturb, disestablish, disorganize, knock up
تکان دادن : shake, flick, wiggle, budge, hitch, stir
جم خوردن : stir, budge
به جنبش دراوردن : stir
حرکت دادن : move, propel, rouse, stir
بجوش آوردن : stir
تحریک کردن یا شدن : stir
noun - stir
جنبش : movement, move, motion, cause, action, stir
حرکت : move, movement, motion, travel, gesture, stir
فعالیت : activity, acting, stir, actuality

Sentence = We have to stir all the ingredients to make the cake

Please like

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stir
کلمه : stir
املای فارسی : ستیر
اشتباه تایپی : سفهق
عکس stir : در گوگل

آیا معنی stir مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )