برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

stiff upper lip

stiff upper lip را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MATSOFT
صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتن
Shirinbahari
کنترل احساسات و آرام ماندن در شرایط سخت
دنا ترنسلیت
منظور آرام ماندن و نشان ندادن احساس ترس در هنگام رویارویی با مشکلات
(چون در شرایط ترس لب بالا شروع به لرزیدن می کند)
The phrase is most commonly heard as part of the idiom "keep a stiff upper lip", and has traditionally been used to describe an attribute of British people in remaining resolute and unemotional when faced with adversity.
A sign of weakness is trembling of the upper lip, hence the saying keep a stiff upper lip. When a person's upper lip begins to tremble, it is one of the first signs that the person is scared or shaken by experiencing deep emotion.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی stiff upper lip مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )