برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

stick in the mud

/ˈstɪkɪnðəˈməd/ /stɪkɪnðəmʌd/

(عامیانه) آدم قدیمی مسلک، امل، کهنه پرست، بیعرضه، طفره رو، ادم کند، ادم عقب مانده، محافظه کار

بررسی کلمه stick in the mud

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) one who rejects or resists changes in activity or thinking.

واژه stick in the mud در جمله های نمونه

1. The wheels were stuck in the mud.
[ترجمه ترگمان]چرخ‌ها در گل گیر کرده بودند
[ترجمه گوگل]چرخ ها در گلدان گیر کرده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Help! I'm stuck in the mud!
[ترجمه ترگمان]کمک! من توی گل گیر کردم!
[ترجمه گوگل]کمک! من در گل گیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My car's stuck in the mud, and it won't budge/I can't budge it.
[ترجمه ترگمان]ماشین من توی گل گیر کرده و تکون نمیخوره
[ترجمه گوگل]ماشین من در گلدان گیر کرده و آن را نمی چرخاند / من نمی توانم آن را بچرخانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The car got stuck in the mud.
[ترجمه ترگمان]ماشین توی گل گیر کرده بود
[ترجمه گوگل]ماشین در گلدان گیر کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. My car's ...

معنی کلمه stick in the mud به انگلیسی

stick in the mud
• person who avoids new ideas and activities, person with an old-fashioned attitude
• if you describe someone as a stick-in-the-mud, you mean that they do not like doing anything that is new or fun; used in informal english, showing disapproval.

stick in the mud را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا
بی عرضه
Figure
آدم قدیمی مسلک
someone with traditional ideas who is not willing to enjoy themselves or to try new things
محمد پارساپور
I don't be such a stick in the mud!
نمیخوام ضد حال باشم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی stick in the mud

کلمه : stick in the mud
املای فارسی : ستیک این تاه مود
اشتباه تایپی : سفهزن هد فاث ئعی
عکس stick in the mud : در گوگل

آیا معنی stick in the mud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )