برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1425 100 1

stepping stone

/ˈstepɪŋˈstoʊn/ /ˈstepɪŋstəʊn/

معنی: جاپا، سنگ زیر پا

واژه stepping stone در جمله های نمونه

1. Many students now see university as a stepping stone to a good job.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از دانش آموزان در حال حاضر دانشگاه را به عنوان یک گام گذاشتن بر روی یک شغل خوب می‌دانند
[ترجمه گوگل]امروزه بسیاری از دانش آموزان دانشگاه را به عنوان یک قدم برای کار خوب می بینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I see this job just as a stepping stone to better things.
[ترجمه DR.RASTI] من این شغل را به مثابه سکوی پرتابی برای چیزهای بهتر می بینم.
|
[ترجمه ترگمان]من این شغل رو به عنوان یه سنگ در حال قدم زدن به چیزای بهتر می‌بینم
[ترجمه گوگل]من این کار را فقط به عنوان یک مرحله پیاپی برای چیزهای بهتر می بینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The course will be a stepping stone to another career.
[ترجمه ترگمان]این دوره سنگی است که به حرفه دیگری تبدیل خواهد شد
[ترجمه گوگل]این دوره یک گام به سوی حرفه دیگری خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

مترادف stepping stone

جاپا (اسم)
footstep , footrest , stepping stone
سنگ زیر پا (اسم)
stepping stone

معنی کلمه stepping stone به انگلیسی

stepping stone
• a stepping stone is a job or event that helps you to make progress.
• stepping stones are a line of stones which you can walk on in order to cross a shallow stream or river.

stepping stone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein Moradi
پله ی ترقی
الهام محمدکاری
پله های معبر
حسن امامی
نردبان ترقی سکوی پرتاب
محدثه فرومدی
سنگ‌بنا
Saeid
صفحه سنگ برشکاری
شمس الدین
مقدمۀ انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stepping stone
کلمه : stepping stone
املای فارسی : ستپپینگ ستون
اشتباه تایپی : سفثححهدل سفخدث
عکس stepping stone : در گوگل

آیا معنی stepping stone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )