برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

stephen

/ˈstiːvən/ /ˈstiːvən/

اسم خاص مذکر (مخفف: steve)

واژه stephen در جمله های نمونه

1. When Stephen grew up,he fulfilled his hopes and became a doctor.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که استفان بزرگ شد، او امیدهای خود را برآورده کرد و به یک پزشک تبدیل شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که استفن بزرگ شد، او امید خود را به انجام رساند و به دکتر تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She had clawed Stephen across the face.
[ترجمه ترگمان]او استفان را به صورتش چنگ زده بود
[ترجمه گوگل]او استفن را در سراسر صورت پاره کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Stephen leapt up and caught the ball in one hand.
[ترجمه ترگمان]استفان از جا جست و توپ را در یک دست گرفت
[ترجمه گوگل]استفان بالا رفت و توپ را در یک دست گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Father Stephen Lea administered the last rites to the dead men.
[ترجمه ترگمان]پدر استفان Lea آخرین مراسم تدفین را به افراد مرده اجرا کرد
[ترجمه گوگل]پدر استفن لا آخرین مراسم را به مردگان انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنو ...

معنی عبارات مرتبط با stephen به فارسی

(عامیانه - گاهی با s بزرگ) برابر، سر به سر، بی حساب، نه من نه تو (even stephen هم می نویسند)

معنی کلمه stephen به انگلیسی

stephen
• saint stephen (died c. ad 36), first christian martyr; sir leslie stephen (1832-1904), english writer and editor; male first name
stephen biko
• stephen bantu biko (1946-1977), black south african anti-apartheid activist who was arrested many times and died in police custody after severe beatings, founder of the black consciousness movement
stephen crane
• (1871-1900) american novelist and poet, author of "the red badge of courage"
stephen hawking
• (born 1942) leading british physicist (renowned for his ideas on quantum physics, black holes and the "big bang" theory)
stephen stills
• (born 1945) american singer keyboardist and guitarist, member of the folk-rock band "crosby stills and nash"

stephen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stephen
کلمه : stephen
املای فارسی : استفن
اشتباه تایپی : سفثحاثد
عکس stephen : در گوگل

آیا معنی stephen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )