برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1423 100 1

stepbrother

/ˈstepbrʌðər/ /ˈstepbrʌðə/

معنی: نابرادری
معانی دیگر: برادر ناتنی

بررسی کلمه stepbrother

اسم ( noun )
• : تعریف: the son of one's stepmother or stepfather by a previous marriage.

واژه stepbrother در جمله های نمونه

1. Caro said her stepbrother was Robert Marsh the naturalist.
[ترجمه حسینی] کارو گفت که برادر ناتنی او رابرت مارش طبیعتگراست.
|
[ترجمه ترگمان]Caro گفت که stepbrother، روبرت Marsh است
[ترجمه گوگل]کارو گفت که برادر نوبل او رابرت مارش، طبیعتگرای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His stepbrother, half-scandalized and wholly impressed by Herbert's levity, never forgot the episode.
[ترجمه ترگمان]برادر ناتنی - برادر ناتنی - هربرت در این مورد کاملا تحت‌تاثیر levity هربرت قرار گرفته بود و هیچ وقت آن قسمت را فراموش نکرده بود
[ترجمه گوگل]پدربزرگش، نیمه رسوایی و کاملا تحت تاثیر قرار دادن هربرت، هرگز قسمت را فراموش نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Perhaps Caro's declaration that her stepbrother was very likeable had not just stemmed from partiality.
[ترجمه ترگمان]شاید این اظهار Caro این بود که برادر ناتنی او خیلی دوست داشتنیه
[ترجمه گوگل]شاید اعلام Caro که خواهرزاده او بسیار دوست داشتنی بود، نه تنها از فریبند ...

مترادف stepbrother

نابرادری (اسم)
half-blood , stepbrother , half-brother

معنی کلمه stepbrother به انگلیسی

stepbrother
• son of one's stepparent
• your stepbrother is the son of your stepfather or stepmother.

stepbrother را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
ممکنه که تفاوت step brother رو با half brother رو ندونید،
از step زمانی استفاده میشه که زن و شوهری که هرکدوم از قبل فرزندانی داشتن ازدواج میکنن و فرزندان اونها هیچ نسبتی خاصی باهم ندارن، بنابراین نسبت اونها با step brother و stepsister تعریف میشه. که البته فرزندان هم پدر و مادرشونو با stepfather و stepmother میشناسند
و اما half-brother همونطور که میبینید از کلمه half استفاده شده و به این معناست که دونفر فقط در یکی از والدین مشترک هستند
Arefe
Half brother برادری که از ازدواج اول حاصل شده
Step brotherبرادری که حاصل ازدواج دوم است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stepbrother
کلمه : stepbrother
املای فارسی : ستپبرتهر
اشتباه تایپی : سفثحذقخفاثق
عکس stepbrother : در گوگل

آیا معنی stepbrother مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )